Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42
CIVCIL - Competent in volunteering, Competent in Life | Dobrovoľnícke centrá
Dzručnosti

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

logo_v02   Competent In Volunteering, Competent In Life 

   Kompetentný v dobrovoľníctve, kompetentný v  živote

Hlavným poslaním projektu bolo začleniť mladých ľudí so znevýhodnením do rôznych dobrovoľníckych aktivít a tak ich integrovať do spoločnosti. V projekte sme plánovali uznať kompetencie a zručnosti nadobudnuté počas dobrovoľníctva a zvýšiť tak šancu mladých ľudí zamestnať sa. Našim cieľom bolo tiež informovať o nástrojoch uznávania zručností a kompetencií získaných počas dobrovoľníctva, ktoré už existujú v krajinách Európy.  

Zapájanie mladých ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva

Do dobrovoľníctva sme v troch krajinách zapojili 75 mladých ľudí so znevýhodnením. Išlo o ľudí s postihnutím, nezamestnaných, ľudí zo sociálne a ekonomicky slabého prostredia, odchovancov detských domovov, ľudí so psychickým ochorením. Vykonávali administratívne práce, prácu na PC, venovali sa chorým deťom, doučovali organizovali a asistovali na seminároch a iné. Informácie, skúsenosti, odporúčania k manažmentu a zapájaniu mladých ľudí do dobrovoľníctva sme zhrnuli v publikácii Podporujme inklúziu v dobrovoľníctve. Odporúčania týkajúce sa práce s mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami s nedostatkom príležitostí.

Tréning Manažment mladých dobrovoľníkom a dobrovoľníčok so znevýhodnením

Tréning Manažment mladých dobrovoľníkom a dobrovoľníčok so znevýhodnením. V krajinách zapojených do projektu sme pripravili tréningové materiály a zrealizovali tréningy pre 36 koordinátorov dobrovoľníkov, ktorí môžu koordinovať mladých dobrovoľníkov so znevýhodnením vo svojich organizáciách. Na Slovensku sme vytvorili 15-hodinový akreditovaný tréning, ktorý budeme ponúkať organizáciám v ďalších rokoch ako nadstavbu akreditovaného tréningu Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 

Internetová stránka www.civcil.eu 

V projekte sme vytvorili stránku www.civcil.eu, ktorá poskytuje informácie o existujúcich nástrojoch určených na uznávanie kompetencií a zručností získaných vďaka dobrovoľníctvu v európskych krajinách.

Online nástroje na meranie, validáciu a uznávanie zručností získaných z dobrovoľníctva  

V krajinách zapojených do projektu sme vytvorili alebo/a vylepšili online nástroje, ktoré uznávajú, validujú a potvrdia kompetencie získané počas dobrovoľníctva. 

Slovensko: D-zručnosti pre zamestnanie je online nástroj, ktorý ponúka získanie Certifikátu D-zručnosti pre zamestnanie a Potvrdenia o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti a zručností získaných z dobrovoľníctva. Certifikát vystavuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Potvrdenie vydáva organizácia, kde dobrovoľníci a dobrovoľníčky pôsobia. Ide o online nástroj, vďaka ktorému si dobrovoľníci a dobrovoľníčky uvedomia, pomenujú, zaznamenajú a overia kompetencie, ktoré počas dobrovoľníckej činnosti získali alebo si rozvinuli.

D-zručnosti pre zamestnanie bol jedným z hlavných výsledkov projektu VOLWEM – Volunteering as Way to Employment – Dobrovoľníctvo ako cesta k zamestnaniu. Projekt sa realizoval v období október 2012 – september 2014. Tento online nástroj sme vylepšili  po viac ako dvojročnej skúsenosti v projekte CIVCIL. Doplnili sme príklady, ako dobre vyplniť formulár D-zručností a vytvorili sme na základe skúseností partnerov z Chorvátska a Rumunska aj možnosť vystavenia Potvrdenia o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti a získaných zručnostiach, ktoré môže vydať dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam organizácia.

Chorvátsko a Rumunsko:  vďaka projektu sme vytvorili online nástroje adaptované na podmienky oboch krajín. 

Chorvátsky online nástroj:  http://kompetencije.volontiram.info/

Rumunský online nástroj:  www.hartavoluntariatului.ro


Zoznam výstupov projektu

Publikácie:  

Podporujme inklúziu v dobrovoľníctve. Odporúčania týkajúce sa práce s mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami s nedostatkom príležitostí. (SK)

Be volunteer inclusive. Recommendations about How to Work with Young Volunteers with Fewer Opportunities. (EN)

Podporujme inklúziu v dobrovoľníctve. Odporúčania týkajúce sa práce s mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami s nedostatkom príležitostí. (RO)

Podporujme inklúziu v dobrovoľníctve. Odporúčania týkajúce sa práce s mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami s nedostatkom príležitostí. (HR)

Tréningové materiály:

Tréningový materiál pre účastníkov (SK), Tréningový materiál pre účastníkov (EN)

 Tréningový materiál pre účastníkov (RO), Tréningový materiál pre účastníkov (HR)

Tréningový materiál pre trénerov  (SK), Tréningový materiál pre trénerov  (EN)

Tréningový materiál pre trénerov  (RO), Tréningový materiál pre trénerov   (HR)

Online nástroje: 

SK: http://dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk 

RO: www.hartavoluntariatului.ro

HR:  http://kompetencije.volontiram.info/

 Prehľad o online nástrojoch v Európewww.civcil.eu 

Letáky projektu: CIVCIL (SK),    CIVCIL(EN),  CIVCIL (RO),  CIVCIL (HR) 

Tlačová správa pred ukončením projektu: február 2017

Výstupy zo záverečnej konferencie


Obdobie projektu: marec 2015 - február 2017

Koordinátor: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií 

Partneri:  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Chorvátska Iniciatíva ´Citizens Democratic Initiative Project´Pedagogické lýceum Gheorghe Sincai v Zalau v RumunskuDobrovoľnícke centrum v Osijeku, ChorvátskoDobrovoľnícke centrum v Cluji, Rumunsko

logo...logo_UMB_CB_s...plavi_20logo...LOGO_Liceul_Pedagogic_Gheorghe_Sincai_Zalau_300x300...volonterski_centar_logo1_mali...sigla_cvcn

Projekt je financovaný programom Európskej únie Erasmus+

resized__250x70_erasmus_logo_mic