Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42
Dobrovoľnícke centrá | Dobrovoľnícke centrá
Dzručnosti

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

DOBROVOĽNÍCKE CENTRÁ NA SLOVENSKU:

  1. BANSKÁ BYSTRICA - Centrum dobrovoľníctva (Banská Bystrica)
  2. BRATISLAVA - Bratislavské dobrovoľnícke centrum
  3. KOŠICE - Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
  4. NITRA -  Nitrianske centrum dobrovoľníctva
  5. PREŠOV - Prešovské dobrovoľnícke centrum
  6. TRENČÍN - Dobrovoľnícke centrum Trenčín
  7. TRNAVA - Trnavské dobrovoľnícke centrum
  8. ŽILINA - Žilinské dobrovoľnícke centrum


Dobrovoľnícke centrum - definícia 

Dobrovoľnícke centrum  je servisnou organizáciou, ktorá poskytuje služby pre verejnosť a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi, zaujíma sa o dobrovoľníctvo, dobrovoľníkov a organizácie/projekty, ktoré pomoc dobrovoľníkov potrebujú.

Základné aktivity a funkcie dobrovoľníckeho centra:

 


Zakladanie dobrovoľníckych centier

V rámci projektu Dobrovoľnícke centrá a kvalita v dobrovoľníctve vďaka dotácii cez Program Služby Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu SR sme v roku 2015 vytvorili a zlepšili podmienky a príležitosti pre dobrovoľníctvo mladých ľudí. V prvej časti projektu sme sa zamerali na vytvorenie troch dobrovoľníckych centier na Slovensku v mestách, v ktorých ešte dobrovoľnícke centrá (DC) neexistovali.   

V lete 2015 sme realizovali tri semináre o možnostiach a potrebách vzniku dobrovoľníckych centier v Žiline, Trnave a Trenčíne, vytvorili sme pracovné skupiny a pracovali na založení centier.

Koncom roka 2015 vznikli Trnavské dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Trenčín a Žilinské dobrovoľnícke centrum a obnovilo sa Dobrovoľnícke centrum Košického kraja.

Od svojho vzniku sa Platforma podieľala na vzniku štyroch dobrovoľíckych centier, medzi ktoré patrí aj Bratislavské dobrovoľnícke centrum.  

Všetky spomenuté centrá majú od roku 2015 vzájomne prepojené databázy dobrovoľníckych príležitostí a dobrovoľníkov - spolu s Nitrianskym centrom dobrovoľníctva. Vytvorili sme tak spoločnú databázu dobrovoľníkov a príležitostí šiestich krajov Slovenska. 


    logo_MSVVAS_SR

Tento projekt realizujeme vďaka podpore

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.