Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42
Projekt Dobrovoľníctvo - spôsob aktivity v seniorskom veku | Dobrovoľnícke centrá
Dzručnosti

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Dobrovoľnícku výmenu seniorov sme v roku 2014 realizovali spolu s partnerskou organizáciou z Česka RADKAV realizácii dobrovoľníckej výmeny seniorov často bráni jazyková bariéra. Mnoho seniorov sa obáva vycestovať, ak neovláda jazyk a jazyková bariéra do značnej miery limituje aj výber dobrovoľníckych aktivít. V prípade česko-slovenských výmen je táto bariéra minimálna, čo umožňuje vycestovať aj seniorom, ktorí neovládajú cudzí jazyk. Táto skutočnosť nám umožnila jednak zapojiť dobrovoľníkov priamo do aktivít s ľuďmi a klientmi v organizáciách, ale tiež zamerať sa na špecifickú skupinu dobrovoľníkov. 

Pri vysielaní sa obe organizácie zamerali na nezamestnaných ľudí nad 50 rokov, ktorých budú zapájať do aktivít v sociálnej, zdravotnej  a kultúrnej oblasti (materské centrá, nemocnice, domovy seniorov, práca s deťmi). Cieľom projektu bolo podporiť celoživotné vzdelávanie a sprostredkovať účastníkom skúsenosti, ktoré by mohli byť relevantné pre momentálne nezamestnaných účastníkov výmeny.

SLOVENSKÉ DOBROVOĽNÍČKY V ČESKU 

20. septembra 2014 vycestovalo šesť dám - dobrovoľníčok- do českého kráľovského mesta Kadaň, kde pomáhali v organizáciach sociálneho a zdravotného typu. Konkrétne išlo o tieto organizácie:

Domov pro seniory
Jasle a MŠ Raduška
Mateřské centrum Radka

Tri dobrovoľníčky pomáhali pri práci so seniormi a tri sa venovali deťom v predškolskom veku a ich rodičom. Ak vás zaujímajú informácie o tom, ako sa našim dobrovoľníčkam darí a čo prežívali, môžete sa to dočítať na blogu, ktorý vytvorili ony samé. 

ČESKÉ DOBROVOĽNÍČKY NA SLOVENSKU

resized__200x149_resized__250x187_P1020452

Od 23.mája do 20. júna 2014 sme na Slovensku hosťovali 6 dobrovoľníčok z  Česka. Dobrovoľníčky štyri týždne pomáhali v týchto organizáciách:

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
OZ Vagus – DOMEC- denné a integračné centrum pre ľudí bez domova,
Materské centum Klokanček
Hestia – zariadenie pre seniorov

PREČÍTAJTE SI ICH BLOG a dozviete sa z prvej ruky, aké zážitky a skúsenosti si zo Slovenska odniesli. 


resized__200x55_EU_flag_LLP_SK_01

Tento projekt je podporený z Programu celoživotného vzdelávania Grundtvig – Senior dobrovoľnícke projekty. Uvedené informácie reprezentujú výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých na tejto stránke.