Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42
Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok | Dobrovoľnícke centrá
Dzručnosti

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

resized__175x137_resized__200x157_resized__800x628_znacka_kvality

Chcete pracovať s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami kvalitne a dobre?
Chcete niečo zlepšiť, no neviete, ako na to?
Chcete mať vytvorený systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami?
Chcete byť zaujímavou organizáciou a dokázať, že ste dobrí?
Chcete sa pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami vyhnúť problémom?
Chcete ukázať donorom, že to s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami viete?
Chcete získať známku kvality? 

Ak ste aspoň raz odpovedali áno máte šancu získať značku kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“.

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sú značkou, ktorú organizácia môže získať, ak prejde určeným procesom sebahodnotenia a externého hodnotenia kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Značka kvality sa udeľuje na tri roky odo dňa udelenia. Jednorazový poplatok je 30 €. (pozn.: do roku 2016 bolo možné získať značku kvality bezplatne vďaka podpore MŠVVaŠ SR. Poplatok 30 € je platný pre rok 2017).


Výhody získania značky kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“


Ako získať značku kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“?

  1. V prvom kroku je vhodné preštudovať si MANUÁL. Zistíte z neho, či Vaša organizácia spĺňa aspoň základný štandard. Pokiaľ áno, môžete sa pustiť do procesu získania značky kvality „S dobrovoľníkmi dobrovoľníčkami to vieme“.
  2. V druhom kroku je potrebné vyplniť tento FORMULÁR (je potrebný najnovší Adobe Reader). Jeho vyplnením uskutočníte vlastné sebahodnotenie.
  3. Vyplnený formulár pošlite, prosím, na adresu: standardy@dobrovolnickecentra.sk
  4. Následne vám zašleme faktúru na úhradu poplatku (30 €).
  5. Po obdŕžaní poplatku na účet Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Vás bude kontaktovať naša hodnotiteľka. Prejde s Vami hodnotiaci proces. Vyžiada si od Vás doplňujúce materiály/ dokumenty, ktorými podľa Vami vyplneného formulára disponujete. Preštuduje poskytnuté podklady a ak spĺňate štandardy, udelí Vám značku kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“. Zároveň s Vami môže konzultovať spôsob vylepšenia manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok vo Vašej organizácií.

Štandardy sú zamerané na tieto oblasti práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami:

•    Koordinácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
•    Právny a etický rámec
•    Finančné a materiálne zdroje pre dobrovoľníctvo
•    Začlenenie do tímu
•    Náplň práce a profil dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
•    Nábor a výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
•    Zaškolenie a príprava dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
•    Komunikácia s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ich podpora
•    Ocenenie a uznanie
•    Evidencia, dokumentácia, hodnotenie dobrovoľníckeho programu

Podrobnejšie informácie o tvorbe štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ako aj o základných výstupoch poskytuje táto PUBLIKÁCIA


Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov na Slovensku vznikli v roku 2014. V roku 2015 a 2016 sme vyškolili hodnotiteľky štandardov kvality pre všetky kraje Slovenska. Hodnotením prešlo  176 organizácií,  z toho 45 organizácií splnilo najvyšší štandard práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, 46 vyšší štandardov a 85 organizácií základný štandard. 

Značka kvality sa stala súčasťou  dobrovoľníckych ponúk dobrovoľníckych centier. Potenciálni dobrovoľníci vidia, koľko má hviezdičiek, resp. aký štandard spĺňa organizácia, ktorá zverejnila dobrovoľnícku ponuku. 

Sme na Vás hrdí! Zoznam organizácií, ktorí získali značku kvality v rokoch 2015 a 2016. 


Správa z realizácie projektu - 31.1.2017 Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,

ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

logo_MSVVAS_SR iuventa_logo_sk__1_