Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42
SoVol - o projekte | Dobrovoľnícke centrá
Dzručnosti

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

BUDOVANIE KAPACITY V SOCIÁLNOM SEKTORE
prostredníctvom rozvoja dobrovoľníckych programov
v sociálnych zariadeniach 
v strednej a východnej Európe - SoVol


Trvanie projektu:
  • 1.9. 2016 – 31.8. 2019
Koordinátor projektu:
Partneri projektu:
  1. Slovensko: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, www.dobrovolnickecentra.sk
  2. Chorvátsko: Udruga za razvoj civilnog drustva SMART, www.smart.hr, Rijeka
  3. Poľsko: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu (SCW), www.wolontariat.waw.pl,  Warsawa
  4. Rumunsko: Asociatia Pro Vobis - Centrul National de Resurse pentru Voluntariat, Cluj-Napoca, www.provobis.ro
  5. Holandsko: Movisie - Kennis En Advies Voor Maatschappelijke Ontwikkeling, www.movisie.nl, Utrecht

Správy o projekte:

2016, november / V zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku posilníme kvalitu dobrovoľníctva.


Hlavným cieľom projektu je posilniť kapacitu sociálnych zariadení v strednej a východnej Európe a pomôcť im tak poskytovať kvalitné služby pre znevýhodnené skupiny ľudí, napríklad pre ľudí ohrozených chudobou, seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím či ľudí pochádzajúcich z národnostných menšín.


Východisková situácia: Sociálne zariadenia vo východnej a strednej Európe veľmi podobným spôsobom ovplyvnil komunizmus. Zastavil rozvoj občianskej spoločnosti a aj spontánne dobrovoľnícke aktivity. Dobrovoľníctvo – ak sa vôbec odohrávalo – nebolo veľmi dobrovoľné a konalo sa pod kontrolou štátu. Napriek spoločenským zmenám ešte aj dnes veľa sociálnych zariadení – najmä tých verejných – nerozumie hodnote dobrovoľníctva a nechápe, že dobrovoľníci môžu zariadeniu priniesť zlepšenie kvality poskytovaných služieb. Výsledkom je, že občania často považujú sociálne zariadenia za uzavreté a za miesta, kde nemôžu byť aktívni.

Všeobecne však platí, že v súčasnosti sa čoraz viac ľudí zapája do rôznych občianskych či verejno-prospešných aktivít a svoje uplatnenie nachádzajú v dobrovoľníckych programoch rôznych mimovládnych neziskových organizácií, ktoré by bez ich pomoci nemohli dobre fungovať. Dobrovoľníctvo však nie je výhodné len pre organizácie, dobrovoľníci totiž vďaka nemu získavajú nové zručnosti, skúsenosti a cenné kontakty. Kvalitne organizované dobrovoľnícke programy majú obrovský dopad aj na miestne komunity a na sociálny kapitál krajín, kde sa uskutočňujú. Napriek tomu, že všetky tieto prínosy dobrovoľníctva sú pomerne známe, ešte stále existuje veľa sociálnych zariadení, ktoré s dobrovoľníkmi pracovať nevedia.


Cieľom projektu preto na jednej strane je motivovať ľudí k dobrovoľníctvu a na druhej strane pomôcť otvoriť sociálne zariadenia pre dobrovoľníkov. V každej zapojenej krajine existujú príklady sociálnych zariadení s kvalitnými dobrovoľníckymi programami. Zaujímavým zdrojom inšpirácie bude aj Holandsko, kde má zapájanie dobrovoľníkov do aktivít sociálnych zariadení oveľa dlhšiu tradíciu ako v ostatných partnerských krajinách. Keďže vo východnej a strednej Európe existuje stále dosť zariadení, kde chýba infraštruktúra, kompetencie a skúsenosti na zapájanie dobrovoľníkov, projekt by chcel posilniť kvalitu manažmentu dobrovoľníkov v takýchto zariadeniach vypracovaním na mieru šitých tréningových osnov.
Vďaka projektu budú mať zapojené organizácie možnosť podeliť sa o skúsenosti a vytvoriť kvalitné vzdelávacie materiály zamerané na manažment dobrovoľníkov v sociálnych zariadeniach. Projekt zároveň podporí sociálne zariadenia, aby sa otvorili a využívali pridanú hodnotu, ktorú im môže zapájanie dobrovoľníkov priniesť.

Výsledkami projektu budú:

Manuál zameraný na prípravu a realizáciu dobrovoľníckych programov v sociálnych zariadeniach. Materiál bude obsahovať základné pravidlá, ktoré pomôžu akémukoľvek sociálnemu zariadeniu realizovať kvalitný dobrovoľnícky program. 

Osnovu tréningu v oblasti manažmentu dobrovoľníkov určeného pre zamestnancov sociálnych zariadení, koordinátorov dobrovoľníkov a mentorov. 

Osnovy pre tréning dobrovoľníkov pracujúcich v sociálnych zariadeniach – budú vždy zamerané na klientov, s ktorými budú dobrovoľníci pracovať (napr. seniori, deti v náhradnej rodinnej starostlivosti, drogovo závislí, ľudia bez domova, ľudia so zdravotným postihnutím, či ľudia s psychiatrickým ochorením. 

Manuál zameraný na meranie a komunikáciu dopadu dobrovoľníctva v sociálnych zariadeniach. Jeho cieľom je poskytnúť sociálnym zariadeniam praktický návod ako dobrovoľníctvo a jeho dopad merať a ako o dobrovoľníctve komunikovať tak, aby sa zvyšovalo verejné povedomie o hodnote dobrovoľníctva pre sociálne zariadenia a spoločnosť ako takú.

Partneri projektu pripravia tieto výstupy na základe skúseností, prieskumu a študijnej návštevy v Holandsku. Všetky výstupy budú otestované v rôznych sociálnych zariadeniach v Maďarsku, Rumunsku, Slovensku, Poľsku a Chorvátsku. Po testovaní budú výstupy upravené a neskôr aj prezentované na rôznych podujatiach na národnej aj medzinárodnej úrovni.


erasmus_logo_mic

Projekt je podporený z programu Erasmus +, podprogramu Strategické partnerstvá.