Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42
Janka Šolcová | Dobrovoľnícke centrá
Dzručnosti

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Janka pôsobí ako koordinátorka a lektorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok viac ako 10 rokov. Vo svojom voľnom čase ako aj v profesijnom živote sa zameriava na prácu s deťmi a mládežou.  Podieľa sa na sérii vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie kompetencií odborných pracovníkov a pracovníčok, ale i dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pracujúcich s deťmi a mládežou. Pôsobí ako spolupracovníčka a členka výborov vo viacerých mimovládnych organizáciách zameriavajúcich sa na deti a mládež v  rôznych nepriaznivých sociálnych situáciách. V súčasnosti je koordinátorkou v dvoch organizáciách. V rámci Klubu Pathfinder (oz skautského typu) s celoslovenskou pôsobnosťou koordinuje mladých vedúcich a vedúce pracujúcich s družinami detí. V rámci OZ Centrum dobrovoľníctva s krajskou pôsobnosťou v súčasnosti koordinuje dobrovoľnícky program Spojivko. Svoju pedagogickú, ako aj vedeckú činnosť orientuje aj na inovatívne formy rozvoja sociálnych zručností, neformálne vzdelávanie detí a mládeže, teórie sociálnej práce a to prostredníctvom činnosti na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. V roku 2015  sa stala akreditovanou trénerkou metódy ART (Aggression replacement training) zameranou na zvládanie agresívneho správania sa.

Janka is a volunteer coordinator and lecturer active in the area of volunteering for more than ten years. In her free time but also in her professional life, she is focusing on youth work. She is active in various educational activities aimed at the development of competencies of practitioners and volunteers working with children and youth. She is a member of committees and boards in several NGOs working with kids and young people from disadvantaged groups. Currently, she works as a project coordinator in two NGOs. The first one is the Pathfinder Club (an organization similar to Scouting) where she coordinates young people working with groups of children. In the Centre of Volunteering in Banská Bystrica, Slovakia, Jana coordinates a volunteer program in which volunteers help children from disadvantaged groups with learning. As Jana is working at the Department of Social Work at the Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia, in her pedagogical and research activities she is concentrating on innovative forms of the development of social skills, non-formal education of children and youth, and theories of social work. In 2015, she became a certified trainer for the ART (Aggression Replacement Training) method focused on coping with aggressive behavior.