Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42
Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (akreditovaný tréning) | Dobrovoľnícke centrá
Dzručnosti

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42
calendar_stolovy_2016

Termíny tréningov

miesto včas oznámime/ február 2018 -  Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Bratislava, 6. - 9. 6. 2017 - Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok INFO

Trnava, 13. - 16. 6. 2017 - Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (len pre členov MVO pôsobiacich na území mesta Trnava)

Banská Bystrica 21. - 24. 11. 2016 - Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok INFO

Košice 27. - 30.09.2016  Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok  INFO

Bratislava 13. - 17.06.2016 Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok INFO

Bratislava 10.03.2016 Medzinárodný tréning mladých dobrovoľníkov so znevýhodnením INFO


Tréning „Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok“

resized__200x164_DSC_0187___Copy

Platforma, vďaka svojej sieti, združuje odborníkov, ktorí sa niekoľko rokov venujú praxi, teórii a legislatíve dobrovoľníctva. Vytvorili sme 3-dňový tréning šitý na mieru podľa potrieb koordinátorov/-riek dobrovoľníkov. Tréning realizujeme na celom Slovensku.

Tréning je určený pre pracovníkov/-čky a dobrovoľníkov/-čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie a pod.), ktorí už pracujú  s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť a zdieľať s ostatnými, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. 

Tréning poskytne náležité teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/-čkami. Vytvorí priestor na rolové hry, zážitkové techniky a ich reflexiu pre prácu s dobrovoľníkmii, interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií.

Počas realizácie kurzu budú účastníci a účastníčky vyzvaní k písomnému vypracovaniu dobrovoľníckeho programu/ smernice v organizácií,  splnenie ktorého bude zároveň záverečnou skúškou. Súčasťou tréningu je emailová/ osobná konzultácia dobrovoľníckeho programu organizácie. Konkrétny program tréningu  bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov/-čok. Úspešní  absolventi/-tky kurzu získajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva SR


_DSC2720

Obsah kurzu:

 • Dobrovoľníctvo na Slovensku a v zahraničí, trendy, výzvy
 • Plánovanie a príprava dobrovoľníckeho programu
 • Financovanie dobrovoľníckeho programu
 • Práca s verejnosťou, nábor/vyhľadávanie dobrovoľníkov,
 • Výber dobrovoľníkov
 • Legislatíva dobrovoľníctva a zmluva s dobrovoľníkmi
 • Vzdelávanie dobrovoľníkov
 • Supervízia dobrovoľníkov a supervízia koordinátorov dobrovoľníkov
 • Riziká syndrómu vyhorenia pri práci s ľuďmi, psychohygiena 
 • Motivácia a udržanie dobrovoľníkov
 • Riešenie problémov s dobrovoľníkmi
 • Hodnotenie dobrovoľníkov a ukončenie práce s dobrovoľníkmi
 • Vytvorenie a konzultácia „smernice“/manuálu k manažmentu dobrovoľníkov v organizácii


IMG_2805

Vyškolili sme 

doteraz, od roku 2013 viac ako 170 účastníkov tréningov manažmentu dobrovoľníkov, ktoré sa uskutočnli vo viacerých mestách na Slovensku. 

Realizovali sme tiež medzinárodný tréning manažmentu dobrovoľníkov.

Na želanie, školíme aj v anglickom jazyku.

Školíme aj organizácie vysielajúce dobrovoľníkov do rozvojových krajín.


open_doorOtvorené tréningy

realizujeme minimálne 2x ročne - na jar a na jeseň.
Vopred o nich informujeme.


door_closedUzavreté tréningy

Ak máte záujem o kurz prispôsobený potrebám Vašej organizácie. Kontaktujte nás na adrese platforma@dobrovolnickecentra.sk.

Radi pripravíme školenie aj mimo plánovaných termínov. 


Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,

ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

logo_MSVVAS_SR resized__220x113_iuventa_logo_sk__1_