Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42
Projekt VOLWEM | Dobrovoľnícke centrá
Dzručnosti

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

VOLWEM

Organizácie z troch krajín – Veľkej Británie (Volunteer Development Scotland), Českej republiky (Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem) a Slovenska (Univerzita Mateja Bela, Platforma dobrovoľníckych centier a dobrovoľnícke centrá v Nitre, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici) realizovali dvojročný projekt podporený z programu Celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci – Transfer inovácií s názvom Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu (Volunteering – Way to Employment).

Hlavným cieľom projektu bol prenos dvoch systémov práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi, ktorý by mal na Slovensko priniesť nový prístup k uznávaniu zručností získaných v rámci dobrovoľníctva a zvýšiť tak zamestnateľnosť nezamestnaných ľudí, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu.

Partneri v projekte uskutočnili tieto aktivity:

prenos online nástroja na Slovensko, ktorý umožní tunajším dobrovoľníkom uznanie zručností získaných v dobrovoľníckej aktivite, čím prispel k zvýšeniu ich zamestnateľnosti. Tento nástroj má pôvod v Škótsku, kde funguje pod názvom V-Skills for Employment. Nástroj zhromažďuje dôkazy, ktoré potvrdzujú, že dobrovoľník získal isté zručnosti. Dôkazy zbiera sám dobrovoľník alebo dobrovoľníčka, ale tie sú následne overované cez dobrovoľnícke centrum alebo organizáciu, v ktorej pracuje. Po zhromaždení dostatočného počtu dôkazov túto skutočnosť overí špeciálna komisia na vysokej škole a v prípade, že ich uzná za relevantné, vydá dobrovoľníkovi potrebné potvrdenie. Aby došlo k reálnemu uplatneniu v praxi, dobrovoľnícke centrá budú v rámci projektu spolupracovať aj s úradmi práce a zamestnávateľmi.

• predstavia odborníkom na úradoch práce a v dobrovoľníckych centrách metodiku Vítej! (z Česka), vďaka ktorej by mali úrady práce vedieť nezamestnaným ľuďom ponúknuť dobrovoľníctvo ako istú formu praxe a dobrovoľnícke centrá si osvoja princípy práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi. Metodika predpokladá spoluprácu úradov práce, dobrovoľníckych centier, organizácií, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú a samotných nezamestnaných – všetky tieto skupiny budú do projektu zapojené aj na Slovensku.

rozbehli spoluprácu a osvetu medzi zamestnávateľmi ohľadom zručností a kompetencií, ktoré ľudia získavajú v rámci dobrovoľníctva, aby došlo k uznávaniu týchto zručností v procese prijímania nových pracovníkov.

pripravili štúdiu pre inštitúcie formálneho vzdelávania, zamestnávateľov, verejné inštitúcie ako napríklad úrady práce a Ministerstvo sociálnych vecí, práce a rodiny s cieľom šíriť tento model na Slovensku.

Viac informácií nájdete na podstránke k projektu na http://volwem.dobrovolnickecentra.sk.


resized__200x55_EU_flag_LLP_SK_01

Projekt Volwem je financovaný z Programu celoživotného vzdelávania. Uvedené informácie reprezentujú výlučne názor autora a Európska Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.