Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42
Členstvo v domácich a medzinárodných organizáciách | Dobrovoľnícke centrá
Dzručnosti

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/a/c/ac30d1d1-59ed-443e-9f0a-edad29035611/dobrovolnickecentra.sk/sub/old/functions/functions.php on line 42
The European Volunteer Centre (Centre européen du volontariat - CEV)

CEV logo_1

Platforma je riadnym členom Európskeho dobrovoľníckeho centra (CEV) so sídlom v Bruseli.  

Európske dobrovoľnícke centrum (CEV) spája viac ako 80 národných, regionálnych a lokálnych dobrovoľníckych centier a agentúr podporujúcich dobrovoľníctvo v Európe.

CEV zviditeľnuje a podporuje dobrovoľníctvo advokáciou, zdieľaním vedomostí, budovaním kapacít a tréningom. Cez túto sieť má dopad na tisíce dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií, ktoré hľadajú v  dobrovoľníckych centrách oporu a vnáša do ich práce európsky rozmer.

Spolu s ostatnými európskymi sieťami aktívnymi v dobrovoľníctve si vymieňa stratégie, informácie a skúsenosti z dobrej praxe, aby tak zabezpečilo efektívne a koherentné pokračovanie v napĺňaní cieľov Európskeho roka dobrovoľníctva 2011. Robí tak aj implementáciou jednotlivých odporúčaní zosumarizovaných v P.A.V.E (Policy Agenda for Volunteering in Europe).

Prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, Alžbeta Frimmerová (Mráčková) je zároveň aj členkou správnej rady CEV. Zúčastňuje sa na rôznych medzinárodých konferenciách a workshopoch. V roku 2014 sa zúčastnila konferencie CEV VIEWSS Policy Conference zameranú na dobrovoľníctvo v Európskych sociálnych systémoch a sociálnych službách. Facilitovala skupinu s témou "Organizácie občianskej spoločnosti ako poskytovatelia služieb". Viac o konferencii sa môžete dozvenieť z tohto linku a fotografie nájdete tu.

Jednou z aktivít, ktoré CEV organizuje pre svojich členov sú stáže. V roku 2012 sa takejto stáže zúčastnila aj naša členka - Tatiana Matulayova. Pozrite si krátke video.


Platforma je členom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie.
V Rade presadzuje záujmy v prospech rozvoja dobrovoľníctva na Slovensku.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa intenzívne podieľala na príprave Koncepcie pre rozvoj občianskej spoločnosti schválenej vládou SR vo februári 2012.

Členovia Platformy pracovali na tvorení a pripomienkovaní Zákona č. 406/ 2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov .